Hội Nghị - Sự Kiện

Phòng họp lớn tại tầng 9 có sức chứa lên đến 100 khách cho các cuộc hội nghị, hội thảođược bố trí theo yêu cầu của Quý khách

Thiết bị phòng họp:

- TiVi, đầu Video, đầu DVD

-  Máy chiếu LCD

-  Màn hình

-  Flipchart, bảng trắng

-  Hệ thống âm thanh, ánh sáng

-  Bục sân khấu, bục phát biểu, phông backdrop.....